Nettdebatt om nettdebatten

by Heidi Helene Sveen

På Aftenposten.no har jeg i dag en artikkel om nettdebatter og blogging. Jeg tror at flere enn meg har sett seg lei på til dels usaklige fremstillinger av bloggeres og nettdebattanters bidrag i det offentlige ordskiftet. Nyliberalistene elsker å snakke om ”human kapital”. Så fint da, at noen tar seg bryet med å se nærmere på verdien av et menneske. Problemet er bare det at verdien måles ut ifra hva hver enkelt av oss har å bidra med på samfunnsarenaen.  En slik ideologi er som skapt for å konstruere ”tapere” som skyves ut på sidelinjen.

Som humanist vrenger det seg i mellomgulvet når jeg ser at mennesker omtales som om de var en vare. ”Blogger er verdiløse for demokratiet” Dette synet synes jeg gjennomsyrer mye av debatten om blogging og nettdebatter, og det er som regel de som er kritiske som argumenterer på denne måten.

Er det virkelig slik at et blogginnlegg ikke har verdi for samfunnet, med mindre det beviselig fører til en synlig endring? Hva skjedde med ideen om at et demokrati er tuftet på den enkelte medborgers evne til å selvstendig oppsøke kunnskap og informasjon, for så å ta stilling til aktuelle problemstillinger?

Delta i debatten her!

About these ads